Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «Центральна»

                                                                        

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада в органі управління

1.

Васильєв

Валерій Валентинович

Голова спостережної ради

2.

Огієнко Анжела Борисівна

 

 

Заступник

голови спостережної ради

3.

Сахарчук Валерій

Миколайович

 

Секретар спостережної ради

 4.

Ванюшин Анатолій Олексійович

 

Член спостережної ради

5.

Ткаченко  Володимир

Іванович

 

Член спостережної ради

6.

Рискаль  Олександр

Олександрович

 

Член спостережної ради

7.

Потапенко Ігор Анатолійович

 

 

 

 

Член спостережної ради

1.

Мельниченко Борис Григорович

Голова ревізійної комісії

2.

Сподинець Надія Анатоліївна

Заступник голови ревізійної комісії

3.

Зоря  Елла Володиміровна

Член ревізійної комісії

1.

Бурма Віктор Леонтійович

Голова кредитного комітету

1.

Бєтєва Тамара Вікторівна

Голова правління

2.

Баранова Тетяна Сергіївна

Член правління Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України